Informačné systémy a spracovanie informácií.

Ponuka

  • Vývoj informačných systémov
  • Generovanie internetových stránok
  • Poradenstvo a konzultácie v oblasti IT